Container Icon

INFO

>>>> MOHON KEPADA RAKAN-RAKAN UNTUK MEMBERI KOMEN ATAU PANDANGAN DALAM USAHA SAYA MEMBANGUNKAN BLOG INI...KULIAH AKAN DATANG...7 DAN 8 APRIL 2012...NAK JADI MEMBER BLOG INI... SILA KLIK DI SINI...

MEMBINA SOALAN MENGIKUT TAKSONOMI BLOOM

•Aras:Pengetahuan
•Ciri Soalan:Memerlukan calon mengingat semula.Jawapan calon menggunakan bahasa asal.
•Contoh Kata Kerja: Labelkan, Senaraikan, Nyatakan, Manakah, Apakah,Berikan, dll.Soalan beraraskan  
  Pengetahuan

1. The word ‘dignity’ in the poem signifies
A.power
B.wealth
C.honour
D.independence

2. Apakah maksud perkataan “culas”
A.rajin
B.malas
C.lalai
D.cergas

Aras:Kefahaman
•Ciri Soalan:Memerlukan calon memahami fakta dan menghuraikannya,memberi contoh atau illutrasi
  dalam bahasanya sendiri.
•Contoh Kata Kerja: Terangkan, Jelaskan, Huraikan, Tukarkan,Mengapakah, dll.Soalan berasaskan
   kefahaman

Kuala Lumpur menjadi tumpuan orang ramai mencari pekerjaan

1. Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi pernyataan di bawah
A. Ada ubi ada batas
B. Ada gula ada semut
C.Ada udang disebalik batu
D.Banyak udang banyak ragam

2. They wanted to reach Kuantan by 11.00 p.m. because
A.Puan Ainon had to go to school.
B.Encik Roslan had a meeting that night.
C.Puan Ainon wanted to have enough rest.
D.Encik Roslan was afraid of another puncture.•Aras:Aplikasi
•Ciri Soalan:Memerlukan calon menyelesaikan masalah ‘non-routine’atau masalah baru. Ciri soalan
  adalah ‘problem-solving’. Masalahdiselesaikan dengan cara tersendiri menggunakan gabungan
  teori,pengalaman dan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang mempunyaiunsur persamaan.
•Contoh Kata Kerja: Selesaikan, Binakan, Carikan,Tunjukkan, Kirakan,Demostrasikan, dll.Soalan
   berasaskan aplikasi


1. To congratulate

A.Really, Nelson.
B.Well done, Nelson.
C.Thank you, Nelson.
D.I believe you, Nelson.

2. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

i.“Radio ini ada kelasnya yang tersendiri,” kata Adib.
ii.“Jangan makan di dalam kelas!” kata pengawas itu.
iii.Mereka masyarakat kelas menengah.
iv.Kulitnya kelas kerana terkena api.

A.I, ii dan iv sahaja
B.Ii, iii dan iv sahaja
C.I,ii dan iii sahaja
D.I ,ii ,iii dan iv sahaja

•Aras:Analisis
•Ciri Soalan: Memerlukan calon menganalisis, memecah/mencerakinkanfakta untuk mengkaji unsur-
  surnya secara mendalam termasuk membanding,membeza,mengupas dan membukti.
•Contoh Kata Kerja: Bandingkan, Bezakan, Buktikan, Beri sebab, Buatanalisis, Cerakinkan, Tafsirkan,
   dll.Soalan berasaskan analisis.

1. How long did the fireman take to put out the fire?
A.1 hour.
B.40 minutes.
C.45 minutes.
D.half an hour.2. Baca sajak di bawah, kemudian jawab soalan di bawah.Tiba-tiba aku tersedar Lamunan yang merugikan terlepas kiniSejarah hempedu pahit ku lupakanKini, ku semaikan benih-benih harapanBersama jutaan impianAku kan tempuh segala cabaran

Soalan 4:
Ku semai benih-benih harapan bermaksudA.Pemuisi menanamkan cita-cita untuk berjayaB.Pemuisi belajar dengan bersungguh-sungguhC.Pemuisi menanam benih-benih baru di ladangnyaD.Pemuisi mengharapkan dirinya tidak dilupakan


•Aras: Sintesis
•Ciri Soalan:Memerlukan calon merancang, mereka/mencipta danmenghasilkan sesuatu hasil yang
   kreatif hasil dari penggabungan pelbagaiunsur. Ini termasuk penghasilan sesuatu rancangan,
   rumusan,  kaedah/prosedur, atau cadangan.
•Contoh Kata Kerja: Rancangkan, Rumuskan, Sediakan, Cadangkan,Karangkan, Gubahkan, dll.Soalan
   berasaskan sintesis


1. Sabrina was born in 2000. In what year did she take her UPSR?

A.1997
B.1998
C.1999
D.20002.

Arahan:
Susun semula baris-baris pantun di bawah supaya menjadi pantun yang lengkap.

Suruh mengaji dia tak tahu,
Sorong papan tarik papan,
Suruh makan dia makan
Buah keranji dalam perahu


•Aras:Penilaian
•Ciri Soalan:Memerlukan calon menilai, membuat pertimbangan atau justifikasi untuk mencapai atau
   mendapatkan sesuatukesimpulan. Calon perlu melihat fakta dari aspek ‘pro dancons’ semasa
   membuat penilaian.
•Contoh Kata Kerja: Bincangkan, Nilaikan, Beri pendapat, Beri justifikasi,Pertimbangkan, dll.Soalan
   berasaskan penilaian

1. Why do you think interested members should submit their names early?
A.They will receive prizes.
B.To show that they are really interested.
C.The secretary will not be free after first of April.
D.Only the first 80 names received will be accepted.

2. Pencerobohan tentera Amerika dan Britain terhadap Iraq merupakan satutindakan yang zalim dan
   tidak berperikemanusiaan. Rakyat Iraq sanggupmempertahankan segenap inci tanah tumpah darah
   mereka. Mereka sanggupberputih tulang daripada berputih mata.

Soalan.
Apakah yang anda faham mengenai ungkapan “Biar berputih tulang jangan berputihmata”

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 Komen:

Post a Comment

REHAT MINDA

Loading...